Dinimiz.Az
H?zr?t Muh?mm?d Pey???mb?rin (s) o??lu niy? qalmay?b?